POSADNI DOMOBRANSKI ZDRUGOVI

 1-vi. Posadni DOM Sdrug – Varaždin 1.700 I. HUD (Riječ “DOM” se odnosi na Domobrani, mo)

2-gi. Posadni DOM Sdrug – Karlovac 1.700 13.D.

3-eći. Posadni DOM Sdrug – Knin 1.700

Cjelokupni ušao koncem 1944 g., u sastav 372 legionarske pješačke “Tiger” divizije,

4-ti. Posadni DOM Sdrug – Sisak 1.700 15.D, zapovj. puk. DV, Stjepan MIFEK od 22.V.1944 do 15.XII.1944

5-ti. Posadni DOM Sdrug – Požega 1.700 1.D.

6-ti. Posadni DOM Sdrug – Zenica 1.700 8.D.

7-mi. Posadni DOM Sdrug – Županja 1.700 3.D.

8-mi. Posadni DOM Sdrug – Žepče 1.700 14.D.

9-ti. Posadni DOM Sdrug – Dubrovnik 1.700 12.D.

10-ti. Posadni DOM Sdrug – Brčko 1.700 3.D.

11-ti. Posadni DOM Sdrug – Bjelovar 1.700 I.HUD.

12-ti. Posadni DOM Sdrug – Gospić 1.700 11.D.

13-ti.. Posadni DOM Sdrug – Križevci 1.700 I.HUD.

14-ti. Posadni DOM Sdrug – Osijek 1.700 7.D.

15-ti. Posadni DOM Sdrug – Bosanska Gradiška 1.700 1.D.

16-ti. Posadni DOM Sdrug – Zagreb 1.700 16.D.

17-ti. Posadni DOM Sdrug – Banja Luka, 1.700 6.D

18-ti. Posadni DOM Sdrug – Sarajevo 1.700 8.D.

19-ti. Posadni DOM Sdrug – Novska 1.700 17.D.

20-ti. Posadni DOM Sdrug – 1.700

21-vi. Posadni DOM Sdrug – Novi Marof, 1.700 I.HUD.

Sveukupno 35.700

Domobranska vojnica:

Ukupno Gorski Sdrugovi = 25.720

Ukupno Posadni DOM Sdrugovi 21 x 1.700 = 35.700

-1.700

Ukupno Lovački Sdrugovi 10 x 2700 = 27.000

-8.100

Ukupno doknadne i pomoćne postrojbe za 17 divizija = 21.000

Ukupno podhvatne DOM postrojbe = 109.420

-9.800

99.920

 

USTAŠKA VOJNICA POSTROJENA PO ZDRUGOVIMA (1945 g.) STAJAĆI DJELATNI SDRUGOVI sa zapovjednicima:

I. SDS, PALE, sastava od 7 bojni u sklopu 8.D.

Zapovj. 1-vi: pukovnik PTB-a, Jure vitez FRANCETIĆ, poginuo

2-gi: pukovnik UV, Ivo STIPETIĆ, poginuo VIII.1943.

3-~i: pukovnik UV, Frane SUDAR,

4ti: v.d. bojnik PTB-a, Joso DADIĆ

5-ti: pukovnik UV, Frane SUDAR,

6-sti: bojnik PTB-a, Joso DADIĆ

sastava 6.389 momaka

II. SDS – Sisak – Hrvatska Mitrovica – NAŠICE, sastava od 6 bojni u sklopu 7.D.

1-vi: dopukovnik UV, Milivoj SERTIĆ,

2-gi: bojnik UV, Milan ČULENTIĆ,

3-~i: bojnik UV, Antun ILLIK, poginuo

4-ti: pukovnik UV, Ivan ŠTIER,

sastava 6.170 momaka

III. SDS – KARLOVAC, sastava od 6 bojni, u sklopu 13.D.

1-vi: pukovnik PTB-a, Josip METZGER,

2-gi: pukovnik UV, Ante MAGAČ,

3-~i: dopukovnik UV, Vladimir ROGOZ, poginuo

4-ti: pukovnik UV, Tomislav ROLF, (Ustrijelio se na Bleiburgu poslije predaje, mo)

5-ti:

sastava 5.103 momaka

IV. SDS – Bihać – GOSPIĆ, sastava od 5 bojni, u sklopu 11.D.

1-vi: pukovnik HRZ, Ivan MRAK

2-vi: bojnik UV, Milan ČULENTIĆ,

3-gi: pukovnik UV, Delko BOGDANIĆ,

4-~i: pukovnik PTB-a, Juco RUKAVINA,

5-ti: pukovnik UV, Vladimir METIKOĆ,

6-ti: pukovnik UV, puk Frane SUDAR,

7-ti: bojnik UV, Slavko HAJDINOVIĆ,

sastava 5.279 momaka

V. SDS – Bugojno – Livno – KOPRIVNICA, sastava od 7 bojni, u sklopu 5.D.

1-vi: pukovnik UV, Rafael BOBAN,

2-gi: dopukovnik UV, Josip KOŽIĆ,

sastava 7.718 momaka

VI. SDS – Sinj, sastava od 5 bojni, u sklopu 10.D.

1-vi: pukovnik DV, Frane ŠIMIĆ,

2-gi: pukovnik DV, Milan ČUDINA,

3-~i: pukovnik UV, Josip KURELAC II.

4-ti: pukovnik UV, Božidar GAVEZ,

sastava 4.091 momaka

povuklo se u Biha} 2.000

ostatak izginuo u povla~enju

VII. SDS, DRNI[ – ZADAR, sastava od 6 bojni, ostatci u sklopu 10.D.

1-vi: dopukovnik UV, Emil KEČET,

2-gi: bojnik UV, Mirko BLAŽEVIĆ,

3-~i: pukovnik UV, Mijo SELETKOVI],

4-ti: dopukovnik UV, Emil KEČET, poginuo

5-ti: dopukovnik UV, Tomislav BRAJKOVIĆ,

6-ti: bojnik UV, Petar MIKRUT,

sastava 5.989 momaka

povuklo se u Bihać 2.000

povuklo se u Sušak 2.000

ostatak poginuo u povlačenju

VIII. SDS – Petrinja – BIHAĆ, sastava od 5 bojni, u sklopu 10.D.

Ustrojitelj: dopukovnik UV, Ivan HRČKO

1-vi: bojnik UV Petar DUIĆ

2-gi: dopukovnik UV, Josip KURELAC II.

sastava 4.588 momaka

IX. SDS – MOSTAR, sastava od 8 bojni, u sklopu 12.D.

1-vi: bojnik UV, Antun MATKOVIĆ,

2-gi: dopukovnik UV, Krešimir KURAJA,

3-~i: dopukovnik UV, Vladimir MAYER,

4-ti:

sastava 6.741 momaka

X. SDS – BANJA LUKA, sastava od 5 bojni, u sklopu 6.D.

1-vi: satnik UV, Pavle BULJAN, poginuo 25.IX.1944.

2-gi: dopukovnik UV, Marijan JOSIĆ,

3-~i: bojnik UV, Ivan TERZIĆ,

4-ti: dopukovnik UV, Marijan JOSIĆ,

5-ti: pukovnik PTB-a. Josip MATUSINOVIĆ

sastava 4.237 momaka

XI. SDS – TRAVNIK, sastava od 6 bojni, u sklopu 6.D.

v.d. bojnik UV, Antun MATKOVIĆ, do 10.III.1945

sastava 4.952 momaka

XII. SDS – TUZLA, sastava od 4 bojne, u sklopu 9.D.

1-vi: dopukovnik PTB-a, Avdaga HASIĆ,

2-gi: pukovnik UV, Emil LAHOVSKI,

3-~i: dopukovnik UV, Petar DUIĆ,

sastava 4.684 momaka

XIII. SDS – HRVATSKA MITROVICA, sastava od 5 bojni, u sklopu 3.D.

dopukovnik UV, Zvonimir POVIĆ,

sastava 5.417 momaka

XIV. SDS – NOVA GRADIŠKA, sastava od 8 bojni, u sastavu 17.D.

1-vi: dopukovnik UV, Drago ILLIK,

sastava 7.828 momaka

XV. SDS – DOBOJ, sastava od 5 bojne, u sklopu 14.D.

dopukovnik UV, Zdenko KURAJA

sastava 4.653 momaka

XVI. SDS – BR^KO, sastava od 5 bojni, u sklopu 9.D.

sastava 4.372 momaka

XVII. SDS – BROD na SAVI, sastava od 5 bojne, u sklopu 14.D.

dopukovnik UV, Stjepan HAJDINOVIĆ

sastava 4.678 momaka

XIX. SDS – PETRINJA, sastava od 5 bojne, u sklopu 15.D.

sastava 4.231 momaka

XX. SS – ZAGREB, sastava od 5 bojni, u sklopu 16.D.

1-vi: pukovnik UV, Branko RUKAVINA, do 20.IV.1945.

2-gi: dopukovnik UV, Eugen STAREŠINIĆ,

sastava 3.495 momaka

XXI. DS – OGULIN, sastava od 4 bojne, u sklopu 13.D.

1-vi: dopukovnik UV, Josip TOMLJENOVIĆ,

sastava 4.818 momaka

XXII. SDS – OTOČAC, sastava od 5 bojni, u sklopu 11.D.

1-vi: pukovnik UV, Krešimir KURAJA,

sastava 4.116 momaka

XXIII. DS – ZAGREB, sastava od 3 bojne, u sklopu 16.D.

dopukovnik PTB-a, Jerolim KATIĆ,

sastava 2.114 momaka

XXIV. SDS, nije uzpostavljen

XXV. SDS, nije uzpostavljen

XXVI. SDS – SUŠAK, sastava od 4 bojni, VS, (van Sborova).

1-vi: dopukovnik UV, Ivan VILHAR,

sastava 3.486 momaka

Oklopni:

XVIII. Oklopni Sdrug, BJELOVAR, sastava od 4 oklopne satnije, u sklopu 5.D.

1-vi: pukovnik UV, Aurel SCHLAHER,

sastava 1.600 momaka

Prometni:

I. PSUŽV, ZAGREB, sastava od 5 bojne,

1-vi: satnik UV, Josip CAR,

2-gi: satnik PTB-a, Ivan HREN^I]

3-eći:

II. PSUŽV, SARAJEVO, sastava od 7 bojni

1-vi: pukovnik UV, Ante VOKIĆ,

2-gi: bojnik UV, Krešimir KURAJA,

Oba Sdruga u 1943 poslije rujna, i 1944 godini poslužili su za ustroj ostalih Sdrugova pa je njihovo broj~ano stanje prikazano u stajaćim Sdrugovima.

Obranbeni:

I. OS – PAKRAC, sastava od 8 bojni, sa 4 bojne u sklopu 18.D. izto tako u 17.D.

1-vi: pukovnik UV, Slavko SKOLIBER,

2-gi: pukovnik UV, Marko PAVLOVIĆ,

3-~i: pukovnik UV, Jakov DŽAL,

sastava 7.527 momaka

 

POGLAVNIKOV TJELESNI SDRUG (PTS), sastava od 9 bojni, činivši sastav 2.D.

Zapovjednik, pukovnik PTB-a Ante MOŠKOV sastava 8.005 momaka

Konačno potrebno je reći nešto i o samoj temi, sa time kako bi nam bilo jasno, naziv SRBI u Hrvatskoj pojavljuje se po prvi puta u 1918 g., kada im počinje dvor iz Beograda slati popove i popadije. Do tada može se slobodno reći do 1941. g. a i poslije bili su to VLASI po vjeri pravoslavci. Poznajem mnoge iz Like koji su se izkazivali kao Hrvati pravoslavne vjere. Kao dokaz tome navadjam kako je u generalskom Sboru HOS-a bilo od 131 generala 10 generala pravoslavne vjere a u samim postrojbama 8 vjerskih dužobrižnika pravoslavne vjere, sa najnižim činom satnika.

Koliko mi je poznato ustaški pukovnik Delko Bogdanić, bio je pravoslavne vjere, a u IV. stajaćem djelatnom ustaškom Sdrugu bilo je, pored vojničara i dočastnika desetak častnika pravoslavne vjere.

Kako sam i sam bio pripadnikom V-tog ustaškog Sdruga,  naša I-va djelatna bojna u brojčanom sastavu 954 ljudi imala je 122 pravoslavaca, pa je pored rimokatoličkog, muslimanskog, imala i pravoslavnog svećenika kao vojnog vjerskog dušobrižnika, dopukovnika o. Vasu Čurlana. Inače V-ti Sdrug je imao još počastni naziv “Crna Legija” a zapovjednikom je bio pukovnik Rafael Boban. U stvari I-va i II-ga djelatna bojna su bile u 1941. do svibnja 1942. g. sastavu “Crne Legije” kojom je zapovjedao Jure vitez Francetić.

 

Od poznatijih boraca te postrojbe, pravoslavne vjeroizpovjedi su bili vodnik Jovan Keserović, dovodnik Dušan Borić, rojnik Savo Tomić, vodnik Svetislav Starović, i častnički namjestnik Stevo Žirić zvani “Lala”. Svi oni su došli kao zarobljenici iz četničkih redova u borbama po Romaniji i Podrinju početkom 194. g.

Ustaška vojnica u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, kao sastavni dio HOS-a sa 1.V.1945 g. imala je sliedeći sastav:

Sveukupni broj 132.929 vojničara, dočastnika i častnika.

Postrojena u 153 bojne

A one u 26 Ustaška stajaća djelatna Sdruga.

Prema dokumentima Zapovjedničtva Ustaške vojnice (ZUVOJ) – osobnog odjela, po vjerskoj pripadnosti je bilo:

Rimokatoličke vjeroizpovjedi 88.145 ili 66.31% sa 94 vjerskih dušobrižnika

Islamske vjeroizpovjedi 33.405 ili 25.13% sa 45 vjerskih dušobrižnika

Pravoslavne vjeroizpovjedi, 5.689 ili 4.28% sa 8 vjerskih dušobrižnika

Grkokatoli~ke vjeroizpovjedi 2.844 ili 2.14% sa 4 vjerska duđobrižnika

Evangelisti~ke vjeroizpovjedi 1.442 ili 1.07% sa 2 vjerska dušobrižnika

131.505 ili 98.93% sa 153 vjerska dušobrižnika

Hebrejske vjeroizpovjedi 1.424 ili 1.07% bez vjerskih dušobrižnika

Sveukupno 132.929 ili 100%

 

POSTROJ I BROJČANO STANJE PODHVATNIH DIVIZIJA HOS-a

I. HRVATSKA UDARNA DIVIZIJA – KRIŽEVCI 10.799 I. SBOR

1-va DIVIZIJA – KOSTAJNICA 11.006 II. SBOR

2-ga DIVIZIJA – VARAŽDIN 9.877 I. SBOR

3-ća DIVIZIJA – VINKOVCI 12.608 III. SBOR

4-ta DIVIZIJA – DVOR na UNI 12.279 IV. SBOR

5-ta DIVIZIJA – KOPRIVNICA 10.777 I. SBOR

6-ta DIVIZIJA – BANJA LUKA 12.680 IV. SBOR

7-ma DIVIZIJA – OSIJEK 15.647 III. SBOR

8-ma DIVIZIJA – SARAJEVO 10.278 III. SBOR

9-ta DIVIZIJA – TUZLA 12.847 III. SBOR

10-ta DIVIZIJA – BIHAĆ 11.779 V. SBOR

11-ta DIVIZIJA – GOSPIĆ 12.316 V. SBOR

12-ta DIVIZIJA – MOSTAR 17.620 Van Sborova

13-ta DIVIZIJA – KARLOVAC 13.512 V. SBOR

14-ta DIVIZIJA – DOBOJ 14.822 Van Sborova

15-ta DIVIZIJA – PETRINJA 9.722 IV. SBOR

16-ta DIVIZIJA – ZAGREB 7.940 Van Sborova

17-ta DIVIZIJA – NOVSKA 14.382 II. SBOR

18-ta DIVIZIJA – SISAK 8.301 II. SBOR

Ukupno 19 divizija 229.213

Van Sborova i divizija XXVI-ti SDS- Sušak, 3.486

232.699

I.HUD Prva hrvatska udarna divizija 2.HUD Druga hrvatska usta{ka divizija

5.HUD Peta hrvatska ustaška divizija 6.HJD šesta hrvatska jurišna divizija

12 HGD Dvanaesta hrvatska gorska divizija 16 HDD šesnaesta hrvatska doknadna divizija

18 HJD Osamnaesta hrvatska jurišna divizija

PODHVATNE KOPNENE POSTROJBE POSTROJENE U 19 DIVIZIJA

I. SBOR………………….. 31.471

II. SBOR…………………. 33.692

III. SBOR………………….. 51.380

IV. SBOR………………….. 34.681

V. SBOR…………………… 37.607

Ukupno van Sborova 43.868

Sveukupno 19 divizija, 232.699

Sveukupno u 19 divizija, domobranske vojnice 100.418

Sveukupno u 19 divizja ustaške vojnice u 26 Sdrugova 132.261

Sveukupno u podhvatnim postrojbama u 19 divizija 232.699

NIJE UTVRĐENO

Sjediste zapovjedničtva, zapovjedni sastav, te kojim divizijama su pripadali

20-ti Posadni DOM Sdrug 1.700

5-ti Lovački Sdrug 2.700

9-ti Lovački Sdrug 2.700

10-Ti Lovački sdrug 2.700

Ukupno 9.800 (nije nigdje uracunato)

Ostale podhvatne i pomoćne postrojbe ustrojene od Hrvata:

369. Legionarska pješačka divizija, zvana “Vražja Divizija” vratila se

u Domovinu koncem 1942 g., izravno sa obuke u Njemačkoj 12.000

373. Legionarska pješačka divizija, zvana “Tiger Divizija” vratila se

u Domovinu koncem 1943 g., izravno sa obuke u Njemačkoj 12.000

392. Legionarska pješačka divizija, zvana “Plava Divizija” vratila se

u Domovinu početkom 1944 g., izravno sa obuke u Njemačkoj 12.000

Ukupno 36.000

Pod izravnim njema~kim zapovjedni~tvom nalazile su se:

13. SS pje{a~ka divizija, zvana “Handzar Divizija” koja se je vratila

u Domovinu početkom 1944 g., izravno sa obuke u Njemačkoj 18.000

Oružnička divizija – Osijek u kojoj je bilo Hrvata 5.000

Ukupno 23.000

Pozadinska služba MINORSA, sa svim sbornim zapovjedničtvima, popunidbenim i doknadnim zapovjedničtvima, obskrbnim službama tih razina, obkoparskom službom u jačini 2 Sdruga, radnom službom, bolnicama, školama, preselicama svih prometa, radionicama, kao logistika cjelokupnog HOS-a ……………………………………. 75.000

Sveukupno Hrvata u kopnenim snagama 366.699

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ………………………………………….. ………….. 8.000

Hrvatska ratna mornarica ………………………………………….. ……………….. 4.000

Hrvatsko oružničtvo, ………………………………………….. ……………………….. 11.600

Ukupno 23.600

 

Sveukupno u Hrvatskim Oružanim Snagama 390.299